پرش به محتوای اصلی
مدل های مدیریت منابع انسانی
ارزشیابی مشاغل چیست؟ + ویژگی‌ها، مزایا و مراحل آن

برای تضمین عدالت و هماهنگی در پاداش‌دهی به مشاغل مختلف، وجود تعادل و سازگاری بین صاحبان مشاغل ضروری است. ارزشیابی مشاغل، با تعیین ارزش نسبی هر وظیفه در سازمان‌، به ایجاد این توازن و ثبات کمک می‌کند و به عنوان یکی از وظایف مهم مدیریت منابع انسانی شناخته می‌شود. این فرایند، از طریق تحلیل دقیق […]