پرش به محتوای اصلی
مدیریت بحران
گذار از مدیریت به رهبری منابع انسانی چطور اتفاق می‌افتد؟

بسیاری از سازمان‌ها بین مدیر و رهبر تفاوتی قائل نیستند، به همین دلیل گذر از مدیریت به رهبری چندان مورد توجه تصمیم‌گیران نهادها نیست. با این حال واقعیت آن است که بسیاری از کسب‌وکارها در کنار مدیران ریاستی به رهبران اثربخش هم نیاز دارند. خوب است بگوییم مدیر و رهبر دو بال یک سازمان موفق […]