پرش به محتوای اصلی
حسابرسی داخلی
معرفی انواع استهلاک حسابداری در سازمان‌ها

حسابداری سازمان‌ها وابستگی زیادی به دارایی‌های ثابت هر شرکت دارد. دارایی‌های ثابت هم در اثر گذشت زمان و استفاده از آن‌ها دچار استهلاک و فرسودگی می‌شوند. مستهلک شدن این دارایی‌ها باعث کاهش ارزش آن‌ها و در نتیجه تغییر در گزارش‌های مالی سازمان‌ها می‌شود. به همین دلیل مفهومی به نام هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت در حسابداری […]