پرش به محتوای اصلی
اصول اولیه حسابداری
اصول اولیه حسابداری چیست؟ آموزش به زبان ساده

اصول اولیه حسابداری مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های کلی است که سازمان‌ها برای گزارش دادن تمام حساب‌ها و صورت‌های مالی باید از آنها تبعیت کنند. هر چند اکنون اصول حسابداری جهانی که نزد همه پذیرفته شده باشد وجود ندارد، با این حال چارچوب‌های حسابداری بسیاری هستند که اصول حسابداری استاندارد را تعریف می‌کنند. حسابداری چیست؟ […]