پرش به محتوای اصلی
لجستیک معکوس
هوش مصنوعی در انبارداری چه کاربردهایی دارد؟

هوش مصنوعی (AI) یکی از فناوری‌هایی است که با سرعت رشد بالا این قابلیت را دارد که تحول بزرگی در عرصه‌های گوناگون به وجود آورد و عملیات انبار هم از این مسئله مستثنی نیست. در سال‌های گذشته، هوش مصنوعی مسیر خود را به حوزه لجستیک و زنجیره تأمین باز کرده و مزایای بسیاری را برای […]

اتوماسیون فرآیندها در نرم‌افزار خرید و تدارکات چگونه محقق می‌شود؟
اتوماسیون فرآیندها در نرم‌افزار خرید و تدارکات چگونه محقق می‌شود؟

کارکرد نرم‌افزار خرید و تدارکات را می‌توان ایفای نقش رابط و واسطه‌گری بین ارکان داخلی یک سازمان با بسیاری از مراکز خارج از آن دانست. اینکه این سیستم رابط، چگونه نقش خود را در فرآیندهای خرید و تدارکات ایفا می‌کند موضوعی است که در این مقاله به آن می‌پردازیم.