پرش به محتوای اصلی
خطرپذیری
نقش و تأثیر سوگیری های شناختی در تصمیمات منابع انسانی چیست؟

سوگیری های شناختی اشتباهاتی هستند که هنگام قضاوت در مغز انسان به روشی سیستماتیک رخ می‌دهند. این حالت مواقعی اتفاق می‌افتد که تفکر شما منطقی نیست، حتی اگر متقاعد شده باشید که اشتباه می‌کنید. سوگیری های شناختی نتیجه سال‌ها تکامل مغز است که به آن امکان می‌دهد سریع فکر کند و با انبوهی از اطلاعاتی […]