پرش به محتوای اصلی
مدیریت بحران
انواع فرهنگ سازمانی؛ کدام یک برای شما مناسب‌تر است؟

فرهنگ سازمانی مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، فرضیات، انتظارات و رفتارهایی است که در یک سازمان حاکم است. این فرهنگ، نحوه تعامل افراد سازمان با یکدیگر، مشتریان و محیط را شکل می‌دهد. رسمی یا غیررسمی دو گروه از فرهنگ سازمانی هستند. فرهنگ رسمی، آن دسته از ارزش‌ها و باورهایی است که به صورت مکتوب در اسناد […]