پرش به محتوای اصلی
حکم کارگزینی
اهداف سازمان چیست و چه تأثیری بر سازمان دارد؟

هر سازمانی دارای یک یا چند هدف بزرگ و اساسی است و تمام فعالیت‌های خود را در راستای دستیابی به این اهداف برنامه‌ریزی می‌کند. هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون داشتن یک هدف مشخص آغاز به کار کند. در واقع شرح وظایف کارکنان و فعالیت‌های انجام‌گرفته در سازمان تنها زمانی معنا پیدا می‌کنند که برای دستیابی به […]