پرش به محتوای اصلی
حسابرسی داخلی
فرایند بودجه بندی و روش‌های مختلف آن

سازمان‌های گوناگون در حوزه مالی و حسابداری خود از شیوه‌های مختلف فرایند بودجه بندی استفاده می‌کنند. انتخاب شیوه، به نوع اطلاعات و نیاز سازمان‌ها و کارخانه‌ها دارد. هر چند در به طور کلی از یکی از این شیوه‌ها بهره گرفته می‌شود، اما در عمل نمی‌توان فقط از یک شیوه به عنوان مبنای برنامه‌ریزی و ایجاد […]