پرش به محتوای اصلی
خطاهای ارزیابی عملکرد کارکنان
رفتار سازمانی چیست؟ چه تاثیری در عملکرد سازمان‌ها دارد؟

رفتار سازمانی (OB) مطالعه رفتارهای انسانی در سازمان‌ها است. فرهنگ‌های کسب‌وکار ممکن است بر اساس شرکت، صنعت و مکان متفاوت باشد، اما بیشتر آنها هدف مشترکی دارند که یک سازمان پویا و سازنده با رضایت بالای کارکنان داشته باشند. کارکنان منابع انسانی، مدیران و سایر رهبران اغلب از رفتار سازمانی برای درک اینکه تیم‌ها چگونه […]