پرش به محتوای اصلی
مستندات فرآیند
تهیه مستندات فرآیند در یک سازمان و بهبود اثربخشی و کارایی آن‌

برای تهیه مستندات فرآیند، ابتدا سند را مشخص کنید و روند کار خود را شناسایی کنید. بهتر است هر جلد سند تا حد ممکن روند کوچکی داشته باشد. مخاطبی را که برای او می‌نویسید در نظر بگیرید. آن‌ها از قبل در مورد موضوع چه می‌دانند؟ در کجا و چگونه از محصول استفاده می‌کنند؟