پرش به محتوای اصلی
رییس هیات مدیره چارگون: تفکر صنفی نیازمند متفکران صنفی است
رییس هیات مدیره چارگون: تفکر صنفی نیازمند متفکران صنفی است

رییس هیات مدیره چارگون و رییس کمسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تاکید کرد: تفکر صنفی سودمند و راهگشا نیازمند متفکران صنفی است تا نقشه راه را درست و کارآمد ترسیم کنند. به گزارش روابط عمومی چارگون، شاهین طبری در میزگرد تفکر صنفی به عنوان رییس کمیسیون نرم‌افزار سازامان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در […]