پرش به محتوای اصلی
کاهش هزینه‌های فنی
BPMS راهکاری برای کاهش هزینه‌های فناوری اطلاعات در سازمان

در طی چند سال گذشته سازمان‌ها از نیاز به نوآوری و تحول دیجیتال به عنوان یک مسئله مهم آگاه شدند. مدیران کسب‌وکار تشخیص دادند که نرم‌افزارها در نوآوری دیجیتالی نقش اساسی دارد. با افزایش نیاز به ایجاد برنامه‌های بیشتر، تقاضا برای خدمات حوزه فناوری اطلاعات افزایش یافت. از سوی دیگر افزایش هزینه‌های فنی که بخشی […]