پرش به محتوای اصلی
شاخص های استخدام نیروی انسانی
تفاوت جذب و استخدام چیست؟

شرکت‌های در حال توسعه همیشه برای تأمین نیازهای نیروی کار خود به دنبال استخدام اعضای جدید و کارآمدتر هستند. این فرآیند شامل دو رویکرد مهم جذب و استخدام می‌شود که با وجود شباهت‌های ظاهری، دارای تفاوت‌های عمده‌ای نیز هستند. تمام کسب‌وکارها برای دستیابی به اهداف خود به نیروی انسانی نیاز دارند؛ افرادی که می‌توانند منابع […]