پرش به محتوای اصلی
توانمندسازی منابع انسانی
توانمندسازی منابع انسانی چیست؟

در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها به دنبال راه‌کارهایی برای افزایش کارایی و بهره‌وری خود هستند. یکی از کلیدهای موفقیت در این زمینه، توانمندسازی منابع انسانی است. ایجاد انگیزه، عنصر کلیدی در توانمندسازی کارکنان است. این انگیزه از طریق دو جنبه ذهنی و محیطی ایجاد می‌شود. ایجاد محیط کاری ایده‌آل یعنی محلی که کارکنان با توانایی، […]