پرش به محتوای اصلی
انواع فرهنگ سازمانی
عملکرد سازمان‌ها در آینده به چه صورت خواهد بود؟

سابقه عملکرد عالی مهم است اما نمی‌تواند نتایج آتی را تضمین کند. نمونه‌های زیادی از شرکت‌ها وجود دارد که پس از سال‌ها عملکرد استثنایی، در روزهای سختی قرار گرفته‌اند. سلامت و عملکرد سازمان‌ها در آینده اهداف بسیار مهمی هستند. معیارهای مورد توافق مانند KPI برای ارزیابی …