روزهای پُرکار تیم استقرار چارگون

منتشر شده در: ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۰

تیم فنی و استقرار چارگون با عملیاتی کردن چندین پروژه در سازمان‌ها و شرکت‌های مشتری، روزهای پرکاری را در مرداد و شهریور پشت سر گذاشته است. به گزارش روابط عمومی چارگون، واحد فنی چارگون پروژه‌های متنوعی را در شرکت‌ها و سازمان‌های مشتری خود به اتمام رسانده است که از آن جمله می‌توان به استقرار نرم‌افزار پرسنلی، حضور و غیاب در …
ادامه مطلب