پرش به محتوای اصلی
اموال گردانی
حسابداری مالیاتی (Tax Accounting) چیست؟

پیش از پرداختن به حسابداری مالیاتی، آشنایی با مفهوم مالیات لازم و ضروری است. هزینه‌ای که افراد حقیقی و حقوقی جهت استفاده از خدمات و امکانات عمومی به صورت نقدی پرداخت می‌کنند را مالیات می‌گویند. مالیات یک منبع درآمد مهم برای هر دولت است و به همین دلیل دولت‌ها با وضع قوانین دقیق و سازمان‌های […]