پرش به محتوای اصلی
حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی چیست؟ + وظایف حسابرس داخلی

حسابرسی داخلی یا Internal Audit فرایندی مستقل و دقیق برای ارزیابی و تضمین کارایی و سیستم‌های کنترل داخلی مالی، دارایی‌های سازمانی، مدیریت ریسک و شرایط اقتصادی یک سازمان است. هدف حسابرسی داخلی حصول اطمینان از پیوستگی و مطابقت فعالیت‌ها، عملیات و فرایندهای سازمانی با استانداردها، قوانین و مقرارات و کنترل موجودی سازمان است. به نوعی […]