مالی

منتشر شده در: ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۴

سرفصل های دوره کارشناسان مالی سطوح حساب نحوه ارتباط کدینگ شناور به ساختار درختی طبقه بندی سند انتخاب کد حساب – معرفی کدینگ حسابداری عطف و تاریخ عطف اختصاص شماره چک نحوه اختصاص شماره قطعی به سند کپی سند قفل سند گزارش گردش حساب ثبت دفتر گزارش مرجع حساب تراز آزمایشی دریافت / پرداخت تعریف کلید واژه الگوی چاپی چک/ساتنا/تاییدیه …
ادامه مطلب