پرش به محتوای اصلی
چگونه پرداخت حقوق و مزایای مطمئن و کارآمد داشته باشیم؟
چگونه پرداخت حقوق و مزایا مطمئن و کارآمد داشته باشیم؟

در واحد‌های منابع انسانی و نیز واحدهای مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها این سوال و دغدغه وجود دارد که: چگونه پرداخت حقوق و مزایا مطمئن و کارآمد داشته باشیم؟ رضایت کارکنان از پرداخت به موقع و صحیح، موجب افزایش اعتبار سازمان در راستای تحقق ارزش های منابع انسانی است…