پرش به محتوای اصلی
کارگروه واژه گزینی رایانه
تلاش‌های چارگون نتیجه داد: تشکیل کارگروه واژه‌گزینی رایانه در فرهنگستان ادب فارسی

تلاش‌های شرکت چارگون برای اجرای پروژه پارسی‌بان در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و تشکیل کارگروه واژه‌گزینی رایانه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ثمر رسید. به گزارش روابط عمومی چارگون نخستین جلسه این کارگروه به همت کمیسیون نرم‌افزاردرمحل فرهنگستان برگزار شد و مهدی مخلصیان، مدیر پروژه […]