پرش به محتوای اصلی
مدیریت قراردادها
خزانه داری چیست؟ + وظایف مختلف حسابدار خزانه داری

خزانه داری یکی از زیرمجموعه‌های رشته حسابداری به شمار می‌رود. مدیریت سازمان برای انتخاب خزانه‌دار به توجه بسیاری به معتمعد و حرفه‌ای بودن فرد موردنظر می‌کند. شرکت‌ها عملیات و امور مربوط به کار خود را ثبت می‌کنند. این اطلاعات و داده‌ها در نرم افزار حسابداری قابل نگهداری است. خزانه‌دار امور و عملیات سازمان مانند ثبت […]