پرش به محتوای اصلی
فرایند جذب و استخدام
خطاهای ارزیابی عملکرد کارکنان چیست؟

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از وظایفی است که می‌تواند برای مدیران وحشتناک باشد. این فرایند پر از چالش‌ها و پیچیدگی‌ها است؛ زیرا قضاوت، داوری و ارزیابی از جمله مسائل دشوار و پیچیده‌ای هستند که باید به آن‌ها بپردازیم. یکی از نکات بسیار مهم در این حوزه، شناخت و رفع خطاهای ارزیابی عملکرد کارکنان است که […]