پرش به محتوای اصلی
خلاقیت منبع استراتژیک بهره وری سازمانی
خلاقیت منبع استراتژیک برای بهره‌وری سازمانی

تغییرات شدید محیط کسب‌وکار اهمیت مدیریت منابع را افزایش داده و خلاقیت به عنوان یک منبع استراتژیک سازمانی می‌تواند کارآمدی و بهینه‌سازی سرمایه انسانی را تصمین کند. مدیریت خلاقیت سازمانی نه تنها در توسعه محصولات و خدمات جدید که در توسعه و مدیریت فرآیندها در صنایع مختلف اهمیت دارد.