پرش به محتوای اصلی
میز خدمت الکترونیکی و ارائه خدمات در دوره دورکاری
میز خدمت الکترونیکی و ارائه خدمات در دوره دورکاری

راه‌اندازی میز خدمت الکترونیکی در بسیاری از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی اقدامی موثر در کاهش مراجعات فیزیکی و تحقق دورکاری است. شیوع کرونا و توصیه به کاهش حضور در اماکن عمومی زمینه‌ای برای ایفای نقش‌آفرینی ابزارهای الکترونیکی فراهم کرده است …

الزامات سازمانی برای دورکاری
دورکاری، استراتژی درازمدت و سبک کاری جدید سازمان‌ها

الزامات سازمانی برای دوره دورکاری برخلاف تصور اولیه‌ بسیاری سازمان‌ها با بهره‌وری بیشتری همراه بوده است؛ اما سئوال اصلی این است که آیا زیرساخت لازم برای ادامه درازمدت دورکاری درشرکت‌ها و سازمان‌ها فراهم است؟ منظور از زیرساخت این است که اگر دورکاری به عنوان …