پرش به محتوای اصلی
اموال گردانی
هر آنچه باید از سند حسابداری بدانید

حسابداران برای ثبت رویدادهای مالی از اسناد حسابداری استفاده می‌کنند. بنابراین، مدیران مالی نیز باید با دستورالعمل‌ها و کنترل اسناد حسابداری، جلوی سوءاستفاده‌های مختلف در ثبت اشتباه اسناد حسابداری را بگیرند. بنابراین باید دانست که سند حسابداری چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است. در بیشتر موارد، زمانی که یک معامله تجاری انجام می‌شود، […]