پرش به محتوای اصلی
اتصال نرم افزار حضور و غیاب
مزایای سیستم حضور و غیاب در زمان دورکاری

کسب‌وکارها در حال بررسی روش‌های جدیدی برای مدیریت و همکاری با کارکنان خود هستند. همچنین راه‌های بیشتری را برای ارتباط کارکنان، هم با یکدیگر و هم با مشتریان، فراهم می‌کنند. در طول همه‌گیری جهانی کرونا، مشاغل در سراسر جهان مجبور شده‌اند خود را با کار از خانه وفق دهند. به طوری که بسیاری از افراد […]

نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در شرکت سایبر
 عرضه نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی دیدگاه به شرکت مهندسی تجهیزات سابیر بین‌الملل

نصب نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی دیدگاه در شرکت مهندسی تجهیزات سابیر بین‌الملل، همکاری این شرکت و چارگون را توسعه داد. به گزارش روابط عمومی چارگون، مدیران شرکت سایبر سیستم‌های حضورو غیاب، پرسنلی، حقوق و دستمزد دیدگاه را برای بهره‌برداری برگزیده‌اند. عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی دیدگاه امکان مدیریت یکپارچه امور کارکنان این مجموعه را در […]