پرش به محتوای اصلی
مدل های مدیریت منابع انسانی
شاخص های استخدام نیروی انسانی چیست؟

منابع انسانی اجزای حیاتی و بنیادی تشکیل‌دهنده هر سازمانی هستند. فرایند استخدام از مهم‌ترین فرایندهای سازمان، شرکت و کسب‌وکارها در اندازه و با هر تعداد کارمند است. از همین روی شناسایی و سنجش شاخص های استخدام نیروی انسانی در رأس این فرایند قرار می‌گیرند. اطمینان از تناسب و سازگاری شخصیتی و مهارت افراد با شغل […]