پرش به محتوای اصلی
شناسه ملی سند (شمس) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

شناسه ملی سند که به اختصار شمس نامیده می‌شود، شناسه‌ای است که بر اساس ترکیب چند قلم از اقلام اطلاعاتی سند، به صورت بارکد دو بعدی ایجاد می‌شود و بر روی نامه‌ها به ثبت می‌رسد. پس از آن هویت یکتایی برای اسنادی که به مکاتبات و اسناد دولتی مربوط می‌شود، شکل می‌گیرد. یکی از هدف‌های […]