پرش به محتوای اصلی
صورت جلسه
صورت جلسه چیست و به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟

سازمان‌ها، شرکت‌ها، ادارات، ارگان‌های دولتی یا حتی انجمن‌های خصوصی و ساکنین ساختمان‌ها آپارتمانی برای مستندسازی مذاکرات انجام‌شده و تصمیماتی که در جلسات گرفته می‌شوند، گزارش مکتوبی را تهیه می‌کنند که به آن صورت جلسه گفته می‌شود. جلسات معمولاً با هدف مشخص و برای تصمیم‌گیری در موارد مختلف و مهم تشکیل می‌شوند. صورت جلسه سندی است […]