پرش به محتوای اصلی
شاخص های استخدام نیروی انسانی
گام به گام با فرایند جذب و استخدام نیروی انسانی

در اصطلاحات منابع انسانی به شناسایی، مصاحبه و استخدام متقاضیان برای یک جایگاه‌های شغلی، فرایند جذب و استخدام گفته می‌شود. اما این فرایند تنها در این سه واژه خلاصه نمی‌شود و با چالش‌های زیادی همراه است. ممکن است فرایند جذب و استخدام در سازمان‌های مختلف توسط افرادی در سطوح مختلف صورت گیرد. مثلاً در سازمان‌های […]