پرش به محتوای اصلی
فرهنگ سازمانی خلاق
فرهنگ سازمانی خلاق به چه معنا است؟

فرهنگ سازمانی خلاق یک محیط کاری است که در آن، از توانایی‌ها و ایده‌های نوآورانه کارکنان بهره می‌برد تا به اهداف و مأموریت خود دست یابد. در این محیط، ارزش‌هایی همچون انعطاف‌پذیری، شجاعت، همکاری و احترام مورد توجه قرار می‌گیرد. کارکنان با مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، تشویق می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود که ایده‌های […]