پرش به محتوای اصلی
لجستیک معکوس
لجستیک هوشمند چیست و چه مزایایی برای سازمان‌ها دارد؟

لجستیک یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در زنجیره تأمین سازمان‌ها به خصوص شرکت‌های تولیدی محسوب می‌شود. این بخش از زنجیره تأمین تا سال‌های قبل به صورت دستی و با کمک نیروی انسانی انجام می‌شد اما پیشرفت تکنولوژی و گسترش ابزار دیجیتال باعث ایجاد تغییرات بزرگی در این فرایند شد. اثرات مثبت هشمندسازی لجستیک و دیجیتال شدن […]