پرش به محتوای اصلی
شاخص های استخدام نیروی انسانی
مدیریت استراتژیک چیست؟ مزایا و انواع آن

مدیریت استراتژیک عبارت است از برنامه‌ریزی، نظارت، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مستمر تمامی نیازهای یک سازمان برای دستیابی به اهداف و مقاصد خود. تغییرات در محیط‌های کسب‌وکار، سازمان‌ها را ملزم می‌کند که استراتژی‌های موفقیت خود را به طور مداوم ارزیابی کنند. فرآیند مدیریت استراتژی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا وضعیت فعلی خود را ارزیابی […]

خلاقیت منبع استراتژیک بهره وری سازمانی
خلاقیت منبع استراتژیک برای بهره‌وری سازمانی

تغییرات شدید محیط کسب‌وکار اهمیت مدیریت منابع را افزایش داده و خلاقیت به عنوان یک منبع استراتژیک سازمانی می‌تواند کارآمدی و بهینه‌سازی سرمایه انسانی را تصمین کند. مدیریت خلاقیت سازمانی نه تنها در توسعه محصولات و خدمات جدید که در توسعه و مدیریت فرآیندها در صنایع مختلف اهمیت دارد.