پرش به محتوای اصلی
مدیریت عملیات
مدیریت عملیات چیست و چه تأثیری در سازمان دارد؟

مدیریت عملیات یکی از علوم نسبتاً جدید است که در سال‌های اخیر اهمیت زیادی در سازمان‌ها پیدا کرده است. در حال حاضر تقریباً هر فرایندی با کمک مدیریت عملیات رهبری می‌شود. مزایای متعدد این حوزه از دانش باعث شده تا بسیاری از سازمان‌ها از این دانش بهره بگیرند. در همین راستا در این مقاله به […]