پرش به محتوای اصلی
حکم کارگزینی
مدیریت چابک چیست؟ این شیوه مدیریتی چه مزایایی دارد؟

مدیریت چابک یک رویکرد تکراری است که ابتدا برای توسعه نرم افزار به کار می‌رود، روی تقسیم و تجزیه‌ پروژه‌های بزرگ به وظایف قابل کنترل و کوچک‌تر تمرکز دارد؛ پروژه‌هایی که با تکرارهای کوتاه در طول چرخه عمر پروژه تکمیل می‌شوند. در نتیجه انعطاف‌پذیری این رویکرد، تیم‌ها می‌توانند به سرعت با نیازهای متغیر سازگار شوند، […]