پرش به محتوای اصلی
مدیریت اجرایی
مدیریت اجرایی چیست و مدیر اجرایی چه وظایفی در سازمان بر عهده دارد؟

تقریباً تمام افرادی که دوره‌های مدیریت اجرایی را سپری کرده‌اند و بین افراد رده بالای سازمان قرار دارند، می‌توانند در سمت مدیر اجرایی سازمان مشغول به کار شوند. مدیران اجرایی معمولاً به کمک مدیرعامل سازمان‌ها می‌شتابند و سعی می‌کنند بخشی از وظایف مدیران عامل را بر عهده بگیرند. همچنین مدیران عامل در بسیاری از موارد […]