پرش به محتوای اصلی
مستندسازی
مستندسازی چیست و چه مزایایی برای سازمان‌ها دارد؟

مستندسازی یکی از مراحل اصلی برای انجام هر فرایندی است؛ به خصوص اگر این فرایند در یک سازمان و به صورت گروهی در حال انجام باشد. هر سازمانی باید دارای یک سیستم مستندسازی مفید و کاربردی باشد. با این کار احتمال موفقیت در انجام پروژه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل در این مطلب […]

نکات مدلسازی فرآیندهای کسب و کار برای تحول دیجیتالی

تحلیلگران کسب و کار باید بیش از یک مدل‌سازی فرایند کسب و کار در پروژه‌های تحول دیجیتال برای سازمان به ارمغان بیاورند. بسیاری از سازمان‌ها در تلاش یا ناگزیر از تلاش برای مکانیزاسیون فرآیندهای خود با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف از جمله نرم‌افزار BPMS هستند. با این کار هزینه‌های عملیاتی، امنیت، مقیاس‌پذیری و در دسترس […]