پرش به محتوای اصلی
قرارداد پیمانکاری
مفاصا حساب بیمه چیست و چه کاربردی در سازمان‌ها دارد؟

پرداخت بیمه پرسنل یکی از تعهداتی است که بر عهده کارفرما است. به همین دلیل کارفرمایان باید هر ماه مبلغی را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند و مدارک مورد نیاز را به این سازمان تحویل دهند. مفاصا حساب بیمه یکی از مدارکی است که پس از پرداخت بیمه کارکنان از طرف سازمان بیمه صادر می‌شود. […]