پرش به محتوای اصلی
صورت وضعیت
آشنایی با برخی از مفاهیم حسابداری

اولین سؤالی که در ورود به حوزه حسابداری مطرح می شود این است که آیا حسابداری یک علم است یا یک نوع مهارت؟ در پاسخ به این سؤال گفته می‌شود حسابداری در مقام دانستن، علم و در مقام توانستن، یک نوع مهارت است. به نظر می‌رسد در ایران بُعد مهارتی حسابداری از بُعد علمی آن […]