پرش به محتوای اصلی
انواع فرهنگ سازمانی
مهارت های فردی چیست؟ تعریف، انواع و اهمیت آنها

در این مقاله به این سؤال پاسخ می‌دهیم که مهارت های فردی چیست؟ مهارت های فردی که به آن مهارت‌های نرم، مهارت‌های بین فردی و مهارت‌های انسانی نیز گفته می‌شود، ویژگی‌ها یا خصوصیات فردی هستند که به طرق مختلف به تعامل اجتماعی مربوط می‌شوند. این مهارت‌ها قابل انتقال هستند؛ زیرا شخصیت و سبک شما به […]