پرش به محتوای اصلی
میز خدمت الکترونیکی و ارائه خدمات در دوره دورکاری
میز خدمت الکترونیکی و ارائه خدمات در دوره دورکاری

راه‌اندازی میز خدمت الکترونیکی در بسیاری از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی اقدامی موثر در کاهش مراجعات فیزیکی و تحقق دورکاری است. شیوع کرونا و توصیه به کاهش حضور در اماکن عمومی زمینه‌ای برای ایفای نقش‌آفرینی ابزارهای الکترونیکی فراهم کرده است …