پرش به محتوای اصلی
تحول سازمانی
14 نوع ارزیابی عملکرد کارکنان برای سال 2023

هیچ چیز برای موفقیت یک سازمان اساسی‌تر از عملکرد کارکنان نیست. شاید به همین دلیل است که تعداد به ظاهر بی‌پایانی از فرآیندهای بررسی عملکرد برای ارزیابی، اندازه‌گیری، سنجش و توسعه عملکرد کارکنان وجود دارد. از آنجایی که گزینه‌های بسیار زیادی وجود دارد، انتخاب رویکرد ارزیابی عملکرد مناسب برای سازمان شما می‌تواند دلهره‌آور باشد. در […]