پرش به محتوای اصلی
نرم افزار حضور غیاب برای اندروید
بهترین نرم افزار حضور و غیاب چه مشخصاتی دارد؟

امروزه مدیریت منابع انسانی (HRM) با کاربرد بهترین نرم افزار حضور و غیاب همبستگی زیادی دارد. عملکرد اصلی سیستم حضور و غیاب دریافت و کنترل اطلاعات کارکرد پرسنل سازمان است. تهیه گزارشات متنوع در مورد ساعات حضور و غیاب کارکنان سازمان