پرش به محتوای اصلی
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت لجستیک چیست؟ و چه تاثیری بر کسب و کارها می‌گذارد؟

فعالیت‌ها و فرآیندهای کسب‌وکارهای فراوانی و حتی بسیاری از امور روزمره افراد جامعه به لجستیک گره خورده است. تقریباً همه صنایع تولیدی، بازرگانی، گردشگری و بسیاری از واحدهای خدماتی به زیرساخت‌های لجستیک وابسته هستند. اما تعریف دقیق خدمات و مدیریت لجستیک چیست؟ تعریف دقیق سؤال «لجستیک چیست؟» با تعاریفی که در تصور عموم وجود دارد […]

یکپارچگی نرم‌افزار انبارداری، خرید و تدارکات و سیستم‌های مالی
یکپارچگی نرم افزار انبارداری، خرید و تدارکات و سیستم‌های مالی

یکپارچگی و ارتباط مستقیم نرم‌افزار انبارداری و مدیریت اموال راهکار لجستیک با سیستم‌های مالی، ارزش افزوده‌ جدیدی به بهره‌برداران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، اعطاء می‌کند. شرکت چارگون در تعریف و توسعه نر‌م افزار انبارداری و دیگر سیستم‌های راهکار لجستیک …