پرش به محتوای اصلی
چالش های هوش تجاری
هر آنچه باید از هوش رقابتی و تاثیر آن بر کسب و کار بدانید

امروزه همه سازمان‌ها به دنبال رشد و پیشرفت در کسب‌وکار خود هستند و یکی از ارکان رشد، توانایی بررسی رقبا است. با گذشت زمان، رشد دیجیتالی شرکت‌ها منجر به ظهور پدیده‌ای به نام هوش رقابتی شده است. واقعیت این است که شرکت‌ها نیاز دارند تا اطلاعات را از محیط خارجی جمع‌آوری و به دانش سازمانی […]