پرش به محتوای اصلی
تفاوت جذب و استخدام
چهار وظیفه اصلی مدیریت چیست؟

صرف نظر از نوع شرکت، چهار وظیفه اصلی مدیریت از جمله برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل برای مدیران تعریف شده است که هر مدیری باید به آنها عمل کند. اگر نقش مدیریتی را بر عهده می‌گیرید، آشنایی با اصول مدیریت می‌تواند برایتان مفید باشد. در این مقاله به کارکردهای اساسی مدیریت و اهمیت آنها در […]