پرش به محتوای اصلی
مفاهیم حسابداری
حسابداری مدیریت چیست و چه وظایفی در سازمان دارد؟

هر مدیری پیش از اخذ تصمیمات سازمانی، به اطلاعات و داده‌های موجود توجه می‌کند. در صورتی که تصمیمات سازمانی بدون توجه به اطلاعات و گزارش‌های مالی گرفته شوند، می‌توانند تبعات سنگینی برای سازمان به همراه داشته باشند. گزارش‌های مالی که به مدیران تحویل داده می‌شوند، اهمیت زیادی دارند چرا که مدیران با استناد به این […]