پرش به محتوای اصلی
انواع اسناد اداری
مدیر اداری کیست؟ + شرح وظایف و مهارت‌ها

مدیر اداری یا مدیر امور اداری با نام آشناتر مدیر داخلی نیز شناخته می‌شود که یک مسئولیت مهم و پرمشغله در سلسله‌مراتب سازمانی است که مستقیماً زیر نظر مدیرکل در سازمان به انجام فعالیت می‌پردازد. مدیریت امور اداری فعالیت‌های کمی و کیفی واحد اداری را تحت نظارت و کنترل خود دارد. برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی […]